نماد آخرین خبر

تازه‌ترین آمار از کالاهای اساسی و غیر اساسی در ۱۳ بندر کشور

منبع
ايسنا
بروزرسانی
تازه‌ترین آمار از کالاهای اساسی و غیر اساسی در ۱۳ بندر کشور

ايسنا/ در حال حاضر حدود هشت ميليون تن کالاي اساسي و غيراساسي در ۱۳ بندر موجود است که عمده آن در بندر امام خميني (ره) با بيش از ۳.۶ ميليون تن قرار دارد.

هفته گذشته بود که مصوباتي در رابطه با تسريع در ترخيص کالاهاي دپو شده در گمرک و بنادر از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ و در دستور کار دستگاه هاي ذيربط از جمله بانک مرکزي، وزارت صمت، سازمان بنادر و گمرک ايران قرار گرفت که بعد از آن گمرک از صاحبان کالاهاي دپو شده دعوت کرد تا براي طي فرايند ترخيص طبق مصوبه  اقدام کنند.
طي توافق صورت گرفته قرار شد در مورد کالاهاي اساسي بانک مرکزي در مورد اقلام و کالاهايي که به صورت اعتباري خريداري و اعلاميه تامين ارز براي آنها صادر شده به سرعت از گمرک خارج خواهند شد. همچنين درباره کالاهايي که هنوز اسناد به دست خريدار نرسيده و مشکل انتقال ارز داشتند نيز نسبت به تامين ارز آنها اقدام مي شود.
در مورد کالاهاي غير اساسي نيز مقرر شد که متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزي به قيد فوريت نسبت به تامين منشأ ارز اين اقلام اقدام و ترخيص شوند.

آخرين گزارش از وضعيت موجودي کالا
اما آخرين وضعيت موجودي کالاهاي وارداتي در گمرک و بنادر را ارونقي، معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران اعلام کرده است که نشان مي‌دهد در حال حاضر بيش از هفت ميليون تن کالاي غيرکانتينري در بنادر وجود دارد که بالغ بر ۳.۴ ميليون تن آن را کالاهاي اساسي تشکيل مي‌دهند.
براساس آمار اين مقام مسئول در گمرک ايران تا هشتم مهرماه سال جاري حدود هفت ميليون و ۲۱۸ هزار تن کالاي غيرکانتينري در ۱۳ بندر وجود داشته که سه ميليون و ۴۱۰ هزار تن آن را کالاهاي اساسي و مابقي را کالاهاي غيراساسي تشکيل مي‌دهد.
اين در حالي است که در بندر امام خميني (ره) بيشترين انباشت کالا وجود داشته به طوري که ۳.۶۹ ميليون تن کالا در اين بندر است که ۲.۳ آن را کالاهاي اساسي تشکيل مي‌دهد.
همچنين در بندر شهيد رجايي ۲.۵۶ ميليون تن کالا که ۴۲۲هزار تن اساسي، از ۱۵۶.۹ هزار تن بندر انزلي، ۱۰۳.۷ تن کالاي اساسي، از ۳۶۲.۴ هزار تن بندر اميرآباد، ۳۱۴ هزار تن کالاي اساسي، ۴.۹ هزار تن شهيد باهنر، ۱.۲ هزار تن کالاي اساسي، ۱۳.۱ هزار بوشهر، ۸۹۷ تن کالاي اساسي،۹۷.۸ هزار تن چابهار، ۱۹.۴ هزار تن کالاي اساسي، ۵۴.۵ هزار تن خرمشهر، ۱.۴ هزار تن کالاي اساسي، در بندر لنگه ۱۲.۹ هزار تن کالا وجود دارد که مشمول کالاهاي اساسي نيست در بندر آبادان نيز ۵.۸ هزار تن کالا بدون کالاي اساسي، نوشهر ۱۵۴.۶ هزار تن که سهم کالاهاي اساسي ۱۵۴.۵ هزار تن است. ۷۲.۶ هزار تن فريدون کنار، ۷۲.۶ هزار تن آن کالاي اساسي و در بندر آستارا ۲۴.۳ هزار تن کالا که ۱۰.۵ هزار تن آن کالاهاي اساسي است.
اما از سوي ديگر موجودي کالاهاي کانتينري به ۹۵ هزار و ۶۲۸ کانتينر (TEU) مي‌رسد که اين رقم تعداد کل کانتينرهاي موجود در بنادر و گمرکات را تشکيل مي دهد.
از موجودي کالاهاي اساسي که شامل هشت قلم گندم، ذرت، جو، سويا، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌هاي روغني مي‌شود عمدتا به ذرت با بيش از ۱.۶ ميليون تن اختصاص دارد.
بيش از ۲۲۱ هزار تن گندم، ۲۹۴.۵ هزار تن جو، ۲۰۱.۴ هزار تن سويا، ۲۳۰ هزار تن برنج ، ۳۹۳.۷ هزار تن شکر، ۴۲۰.۹ هزار تن روغن خام و ۱۹۴.۵ هزار تن دانه‌هاي روغني تشکيل داده اند.

چقدر کالاي اساسي در کدام بندر وجود دارد؟
اما اين‌که در هر يک از بنادر چه ميزان و از کدام قلم کالاي اساسي وجود دارد گزارش معاون فني گمرک نشان مي‌دهد که در بندر امام خميني (ره) ۱۳۱.۲هزار تن گندم، ۱.۲۷ ميليون ذرت، ۱۸۸ هزار تن سويا، ۵۱.۴ هزار تن برنج، ۳۲۴.۷ هزار تن شکر، ۱۸۱.۴هزار روغن خام، ۱۵۳.۷ هزار تن دانه‌هاي روغني که در مجموع به ۲.۳ ميليون تن مي‌رسد.
در بندر شهيد رجايي از ۴۲۲.۴ هزار تن کالاي اساسي، ۸۴.۶ تن گندم، ۶۱.۷ هزار تن ذرت، ۷.۴ هزار تن برنج، ۶۶ هزار تن شکر، ۲۰۲.۵ هزار تن روغن خام قرار دارد.
در بندر انزلي ۳.۴ هزار تن گندم، ۵۹.۶ هزار تن ذرت، ۳۲.۵ هزار تن جو، ۱.۸ هزار تن سويا، ۴۸ تن برنج، ۳۰۰۰ تن روغن خام، ۳.۱ هزار تن دانه‌هاي روغني که در مجموع به ۱۰۳.۷ هزار تن موجودي مي‌رسد.
در بندر اميرآباد ۷۵.۳ هزار تن ذرت، ۱۶۸.۲ هزار تن جو، ۱۱.۵ هزار تن سوي، ۳۲.۴ هزار تن روغن خام و ۲۶.۴ هزار تن دانه‌هاي روغني با مجموع ۳۱۴ هزار تن کالاي اساسي موجود است.

از موجودي ۱۲۳۰ تني بندر شهيد باهنر ۲۵ تن برنج و ۱۲۰۵ تن دانه‌هاي روغني است. در بندر بوشهر نيز ۸۹۱ تن برنج قرار دارد. در چابهار از ۱۹.۴ هزار تن کالاهاي اساسي ۱۱.۴ هزار تن جو، ۵۰۰۰ تن برنج و ۲.۹ هزار تن شکر است.
در بندر خرمشهر ۱۴۷۴ تن برنج قرار دارد، اما در بندر آبادان و لنگه کالاي اساسي موجود نيست. در بندر نوشهر از ۱۵۴.۵ هزار تن کالاي موجود، ۹۰.۵ هزار تن ذرت، ۵۲.۵ هزار تن جو، ۱.۴ هزار تن روغن خام و ۹.۹ هزار تن دانه‌هاي روغني است.
در فريدون کنار ۴۸.۵ هزار تن ذرت، ۲۴.۱ هزار تن جو قرار دارد که در مجموع به ۷۲.۶ هزار تن کالاي اساسي مي‌رسد و در آستارا ۱۰.۵ هزار تن کالاي اساسي قرار دارد که ۱.۶ هزار تن آن را گندم، ۳.۱ هزار تن ذرت و ۵.۶ هزار تن آن از جو تشکيل شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره