ميزان/ عضو کميسيون اقتصادي مجلس معتقد است هر گونه اقدامي در زمينه احداث پتروپالايشگاه‌ها و پارک‌هاي شيميايي و کارگاه‌ها و همچنين مواردي که بتواند ما را به سمت و سوي افزايش فراوري محصولات خام ببرد سبب افزايش صادرات و ارزآوري خواهد شد.

وابستگي اقتصاد به درآمد‌هاي نفتي، ضمن کاهش مقاومت اقتصادي، موجب فاصله گرفتن دولت‌ها از افزايش درآمد با بهبود محيط کسب‌وکار و افزايش توليد ملي شده است.
 
آمار منابع تأمين مالي بودجه دولت در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که به علت افزايش تحريم‌هاي خصمانه امريکا عليه ملت ايران و کاهش درآمد‌هاي نفتي، دولت براي جبران اين درآمد‌ها به سراغ استقراض و همچنين صندوق توسعه ملي رفته است. مسيري که اگرچه وابستگي اقتصاد به نفت را کاهش داده است ولي به علت پايدار نبودن درآمد‌ها در آينده مشکلات مهمي را براي اقتصاد ايجاد خواهد کرد.

در همين راستا مسلم صالحي در گفت‌وگو با ميزان، ضمن انتقاد از تعلل در احداث پتروپالايشگاه‌ها و پارک‌هاي شيميايي گفت: متاسفانه با توجه به اينکه درآمد نفتي کاهش پيدا کرده است ما کمبود بودجه‌اي پيدا کرديم و دولت آنطور که بايد و شايد در در راستاي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برنامه ريزي منظمي نداشته است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر نقش بسيار موثر پتروپالايشگاه‌ها در رونق صادرات و ارزآوري افزود: قطعا هر گونه اقدامي در زمينه احداث پتروپالايشگاه‌ها و پارک‌هاي شيميايي و کارگاه‌ها و همچنين مواردي که بتواند ما را به سمت و سوي افزايش فراوري محصولات خام ببرد سبب افزايش صادرات و ارزآوري خواهد شد.
 
با اين وجود و به گفته اين نماينده مجلس، متاسفانه در اين زمينه کار خاصي صورت نگرفته و قطعا مجلس هم موافق با اين هست که اين پالايشگاه‌ها و پتروپالايشگاه‌ها قادر به حل خيلي از مشکلات مملکت خواهد بود.

در نهايت بايد گفت بيش از ۵۰ درصد منابع بودجه کشور از نفت حاصل مي‌شود. از منظر بسياري از کارشناسان اين ميزان وابستگي به نفت، اقتصاد ايران را در برابر تکانه‌هاي خارجي ضعيف کرده است. در کشور‌هاي پيشرفته، دولت‌ها با ايجاد نهاد‌هاي تسهيل‌گر، ضمن ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه ظرفيت پالايشي، سياست‌گذاري‌هاي مربوط به تکميل زنجيره ارزش خوراک را انجام مي‌دهند.

در ايران نيز از وزارت نفت انتظار مي‌رود رويکردي مناسبي در خصوص ساخت پتروپالايشگاه‌ها، به‌عنوان راهکار مهم نجات صنعت نفت کشور اتخاذ کند. رويکرد کنوني وزارت نفت و دولت نتيجه‌اي جز معطل ماندن طرح پتروپالايشگاه‌ها در پي نخواهد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar