تسنيم/ کارگروه تنظيم بازار وزارت جهاد کشاورزي را مسئول بررسي قيمت شيرخام کرد تا بر اساس آن قيمت جديد محصولات لبني و چربي مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.

در حالي قيمت لبنيات در سال جاري چند مرتبه به صورت غير رسمي و رسمي افزايش يافته است که کارگروه تنظيم بازار دستور بررسي مجدد قيمت شيرخام و لبنيات را صادر کرد.

در مصوبه کارگروه تنظيم بازار آمده است:
«مقرر شد موضوع درخواست اتحاديه دامداران کشور مبني بر دريافت و توزيع نهاده مورد نياز دامداران توسط اتحاديه مذکور و پيشنهاد انجمن صنايع لبني مبني بر الزام تحويل نهاده در ازاي دريافت کالا (شير و گوشت) در جلسه با مقام عالي وزارت در دستور کار قرار گيرد.
وزارت جهاد کشاورزي با اخذ انگيزه و اسناد مثبته قيمت شير خام از تشکل ها، نظر رسمي خود را به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و دبيرخانه کارگروه تنظيم بازار اعلام نمايد.
انجمن صنفي فرآورده هاي لبني و اتحاديه فرآورده هاي لبني و اتحاديه دامداران نظر رسمي خود در خصوص آناليز قيمت شير خام را به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و دبيرخانه کارگروه تنظيم بازار اعلام نمايد.
عوارض صادرات شير خشک و خامه بر اساس مصوبات کارگروه تنظيم بازار و شير غليظ شده بر اساس محاسبات دبيرخانه کارگروه تنظيم بازار توسط دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرکات ابلاغ گردد.
قيمت محصولات لبني و چربي بر اساس نرخ جديد محاسباتي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان  موضوع بند 3 (بررسي قيمت جديد شيرخام) به کارگروه تنظيم بازار اوليه و در صورت تصويب تغيير و تعديل گردد.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar