خراسان/در دنیا تسهیلات مسکن به رغم بازپرداخت طولانی، اما به واسطه نوع تضامین محکم، از مورد علاقه ترین تسهیلات برای بانک ها به شمار می رود. به عنوان مثال در 10 سال اخیر، سهم تسهیلات مرتبط با حوزه مسکن از کل تسهیلات مندرج در ترازنامه بانک های آمریکا، بین 22 تا 32 درصد (با روندی نزولی) بوده است. اما در کشور ما بانک ها علاقه ای به اعطای تسهیلات مسکن ندارند. به طوری که سهم تسهیلات یادشده از کل تسهیلات در سال های 90 تا 98 با روندی نزولی از 17 به 7 درصد رسیده است ضعف های ساختاری ترازنامه بانک ها، امکان فعالیت بانک ها در فعالیت های غیر مولد و نیز امکان تسهیلات دهی آن ها به این فعالیت ها، به همراه کاهش قدرت اقتصادی خانوارها، از جمله عواملی هستند که افت اعطای تسهیلات مسکن را رقم زده اند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar