عصر ايران/ کارفرما بايد تلاش کند سفره‌اي که پهن شده را باز نگه دارند و کارگران بتوانند از آن سفره استفاده کنند و منصفانه نيست که تمام نگاه‌ها و مشکلات سال را با افزايش حقوق ها در پايان سال مرتفع کنيم.

علي شريعتي عضو اتاق بازرگاني با بيان اينکه هر سال يکي از جذاب ترين بحث ها افزايش حقوق کارگران در انتهاي سال است، گفت: بايد به اين نکته توجه کرد که چه کسي دستمزد کارگران را پرداخت ميکند، به طور نمونه حقوق کارمندان را دولت از طريق فروش نفت و بودجه سنواتي تامين مي کند اما درباره کارگران اين موضوع صدق نمي‌کند و کارفرمايان خود بايد منابع مالي را تامين کنند و حلقه واسطي بمانند دولت در اين ميان نيست که آنها را کمک کند.

وي ادامه داد: کارفرما بايد تلاش کند سفره‌اي که پهن شده را باز نگه دارند و کارگران بتوانند از آن سفره استفاده کنند و منصفانه نيست که تمام نگاه‌ها و مشکلات سال را با افزايش حقوق ها در پايان سال مرتفع کنيم.

عضو اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر اينکه اقتصاد کشور امروز دچار کرونا شده است و سختي هايي را طي مي کند، عنوان کرد: چند ماه اول سال مرزها بسته شد و توليدکنندگاني که صادرات محور بودن با مشکلات جدي روبرو شدند، البته کرونا صنعت گردشگري، خدمات و صنعت را نيز تحت شعاع قرارداد و از سوي ديگر کمبود منابع ارزي دولت و موارد ديگر، مجموع عواملي بود که باعث شد که کشور به قول معاون اول رئيس‌جمهور با سيلي صورت خود را سرخ نگه دارد.

شريعتي تصريح کرد: اگر باور کنيم که کشور در اوضاع کرونا صورت خود را با سيلي سرخ نگه داشته است، بايد اين نکته را هم در نظر گرفت که برخي از توليدکنندگان نيز صورت خود را با سيلي سرخ نگه داشته‌اند و گرنه مي توانستند عطاي توليد را به لقايش ببخشند و قيد آن را بزنند.

وي تصريح کرد: نيت خيلي از توليدکنندگان در شرايط فعلي باز نگهداشتن آن سفري است که پهن شده است تا کارگران در برابر خانواده خود شرمنده نشوند.

عضو اتاق بازرگاني با تاکيد بر اينکه نبايد کارفرما جور مشکلات اقتصادي کشور را بکشد، ادامه داد: البته در تعيين حقوق و دستمزد نبايد آدرس غلط بدهيم، در شوراي حقوق و دستمزد علاوه بر وزيرکار وزراي صنعت، اقتصاد و رئيس سازمان استاندارد نيز حضور دارند که بايد به مردم معرفي شوند و هرگونه اجماع بر روي مطالبات کارگران بايد از آن جمع بيرون بيايد و تنها نبايد در اين ميان وزير کار را دخيل دانست.

شريعتي با بيان اين که در تعيين حقوق و دستمزد بايد تداوم و حفظ اشتغال مورد توجه قرار گيرد، گفت: کارفرما دولت نيست که به بودجه و منابع خدادادي وصل باشد او هر چقدربتواند کار کند مي تواند به کارگران حقوق و دستمزد پرداخت کند و نبايد در اين شرايط فشار مضاعف به آنها وارد کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar