فارس/ پروازهاي عبوري از فضاي کشور از آذر امسال روند نزولي گرفت، آذر 99 ميزان پروازهاي عبوري از فضاي کشور 12 هزار و 322 پرواز بود که اين رقم در دي ماه 99 به 11 هزار و 699 پرواز کاهش يافت و در بهمن ماه به 9311 پرواز عبوري رسيد.

بر اساس نمودارهاي آماري و جداول پروازها در فرودگاه‌هاي کشور، در بهمن ماه امسال، نشست و برخاست هواپيماها نسبت به بهمن 98 به ميزان 8 درصد کاهش داشته است.

در بهمن امسال اعزام و پذيرش مسافر 37 درصد نسبت به بهمن 98 کاهش داشته است و در بخش ارسال و پذيرش بار و پست نيز در بهمن امسال با کاهش 30 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه هستيم.

کاهش 46 درصدي اعزام و پذيرش مسافر‌ در 49 فرودگاه شرکت فرودگاه‌ها
‌در 11 ماه سال 98 نسبت به 11 ماه سال 99 در 49 فرودگاه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران ميزان نشست و برخاست هواپيماها 27 درصد کاهش، اعزام و پذيرش مسافر 46 درصد کاهش و ارسال و پذيرش بار و پست نيز 46 درصد کاهش داشته است.

در 11 ماه امسال 309 هزار و 756 نشست و برخاست، 36 ميليون و 671 هزار و 123 نفر اعزام و پذيرش  مسافر و 301 ميليون و 503 هزار و 133 کيلوگرم ارسال بار و پست در 49 فرودگاه کشور انجام شد.

کاهش 25 درصدي نشست و برخاست هواپيماها در 11 ماه امسال
با احتساب 6 فرودگاه کيش، خليج فارس، (عسلويه)، قشم، چابهار، ماهشهر و ماکو به عنوان 6 فرودگاه اختصاصي جمعا در 55 فرودگاه کشور در 11 ماه امسال 345 هزار و 266 فروند نشست و برخاست، 40 ميليون و 986 هزار و 53 نفر اعزام و پذيرش مسافر و 342 ميليون و 622 هزار و 1 کيلوگرم ارسال و پذيرش بار و پست انجام شد که نسبت به 11  ماهه سال 99 با کاهش 25 درصدي در نشست و برخاست، کاهش 44 درصدي در پذيرش و اعزام مسافر و کاهش 43 درصدي در پذيرش و ارسال بار و پست مواجه هستيم.

 سهم فرودگاه‌ها در نشست و برخاست پروازها؛ مهرآباد در رتبه اول ‌

در بهمن امسال فرودگاه مهرآباد بيشترين سهم را در  نشست و برخاست پروازها داشت.

 ‌کاهش 52 درصدي پروازهاي عبوري از فضاي کشور در بهمن 99
در بهمن امسال همچنين پروازهاي عبوري 52 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است.

در بهمن امسال 9311 پرواز عبوري از فضاي کشور داشتيم، در حالي که در بهمن 98 اين رقم 19 هزار و 460 پرواز عبوري بود.

البته پروازهاي عبوري از  فضاي کشور از آذرماه امسال روند نزولي گرفته است، آذر 99 ميزان پروازهاي عبوري از فضاي کشور 12 هزار و 322 پرواز بود که اين رقم در دي ماه 99 به 11 هزار و 699 پرواز کاهش يافت و در بهمن ماه به 9311 پرواز عبوري رسيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar