خراسان/ داده های مرکز آمار، نگرانی ها در خصوص وضعیت ناپایداری اشتغال شکل گرفته در سال های 93 تا98 را تایید می کند به طوری که در سال گذشته، 75 درصد تعداد بیکاران از مجموع یک میلیون افت اشتغال، مربوط به بخش خدمات بوده است.

به گزارش خراسان، اوایل اردیبهشت امسال بود که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نتایج بررسی روند شاخص های اصلی بازار کار از سال 93 تا 98 را منتشر کرد. طبق این گزارش، از پاییز 93 به بعد، به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، بیش از 700 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است.به این ترتیب در سال های مورد اشاره حدود 3.5 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده اند که در مقایسه با افزایش نیافتن جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل توجه است. در بیان دلیل این رشد جمعیت فعال، می توان به تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از این بازار به منظور تحصیلات، خانه داری یا علل دیگر اشاره کرد. موضوعی که در آن زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه 70 نقش پررنگی داشته اند. نکته جالب تر این است که در این دوره، حدود 85 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند به طوری که به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، 621 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. این گزارش اما روی ناهنجار آمارهای مثبت یاد شده را نیز نشان داده و افزوده است: افزایش اشتغال در این دوره، عمدتاً در بخش «خدمات» و بنگاه های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن)، با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف بوده و  مخرج مشترک تمام مولفه های فوق، خود را در سهم کمتر شاغلان دارای پوشش بیمه نشان داده است به طوری که در مدت یاد شده به طور متوسط تنها 28 درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و بقیه 72 درصد، در مشاغلی مشغول کار شده اند که دارای بیمه نبوده است. مرکز پژوهش ها با استناد به این وضعیت که کیفیت نامناسب اشتغال ایجادشده در سال های 93 تا 98 رانشان می دهد و همچنین بروز کرونا که سبب شد این روند اشتغال زایی اقتصاد ایران دفعتاً قطع شود، هشدار داده بود که شرایط یاد شده بسیار ناپایدار بوده و اقدامات مخرب در سطح اقتصاد کلان می تواند منجر به تخریب بنگاه‌های خرد و اشتغال حاصل از آن ها شود. با این اوصاف، آمارهای مرکز آمار از وضعیت اشتغال در سال گذشته، نتایج گزارش مرکز پژوهش ها را تایید می کند. گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار، نشان می دهد که در سال گذشته، همزمان با کاهش حدود 3 واحد درصدی نرخ مشارکت و افت دو میلیون نفری جمعیت فعال، خروج یک میلیون و 200 هزار نفری زنان از بازار کار رقم خورده است. از سوی دیگر افت یک میلیون نفری تعداد شاغلان رقم خورده که سهم بخش کشاورزی در این میان حدود 250 هزار نفر، سهم بخش صنعت حدود 17 هزار و 500 نفر و سهم بخش خدمات حدود 740 هزار نفر بوده است. همان بخشی که اتفاقاً بیشترین نقش را در شکل گیری اشتغال کم کیفیت پنج سال قبل ایفا کرده بود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar