باشگاه خبرنگاران/زماني که کارگران در جايي مشغول به کار مي‌شوند،شايد به اندازه کافي در مورد دريافت دستمزد و قوانيني که در اين باره وجود دارد اطلاعي نداشته باشند.

 يکي از اصلي‌ترين هدف‌هاي کارگران از فعاليت خود، دريافت مزد و حقوق است. حال اگر در مورد اين موضوع اطلاعات کافي داشته باشند مي‌توانند به حق واقعي خود برسند و همين داشتن اطلاعات باعث مي‌شود تا برخي از کارفرمايان حق آن‌ها را پايمال نکنند.

بر همين اساس مزد هر کارگر در ابتداي ورود به کارگاه يا هر واحد کاري برابر حداقل دستمزد سال است.

 

 

کارگر، يک‌سال بعد از ورود به کارگاه يا هر واحد کاري، مشمول دريافت پايه سنواتي مي‌گردد و در شروع سال جديد نيز بعد از دريافت پايه سنواتي بر اساس مبلغ و پايه سال قبل مشمول ساير سطوح مزدي مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar