تجارت نيوز/زيان انباشته بانک اينده تا پايان سال ۹۹نسبت به سال ۹۸ بيش از دو برابر شده و حالا به ۳۷ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين مبلغ نزديک به چهار برابر در آمد نفتي سال گذشته است!

 نام بانک آينده در سال ۹۹  با ماجراي فروش ايران‌مال بر زبان‌ها افتاد. باور عموم بر اين بود که اين بانک در سال‌هاي گذشته چندين بار از طريق فروش و تمليک مجدد ايران‌مال توانسته از ورشکستگي نجات پيدا کند و حالا هم قصد تکرار همين کار را دارد.
آن روزها با اين که صورت‌هاي مالي بانک آينده خبر از وضعيت نامساعد بانک مي‌داد اما معاون مالي آينده، علت فروش ايران‌مال را صرفا تکليف الزامي و قانوني براي عدم بنگاه‌داري عنوان مي‌کرد.
حالا صورت‌هاي مالي جديد آينده خبر مي‌دهد که زيان انباشته اين بانک در عرض شش ماه، بيش از دو برابر شده و حدود ۱۰۹٫۹درصد رشد داشته است.

اختلاف چشمگير دارايي و بدهي‌ها
تا پيش از اين، آخرين صورت‌مالي منتشر شده بانک آينده در سال ۹۹، شش ماهه و نه ماهه بود. براساس صورت‌هاي گذشته مالي در شش ماهه ابتدايي سال ۹۹، بانک ۱۷٫۶ هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشت.
اما صورت مالي سالانه بانک آينده که مربوط به پايان سال ۹۹ است نشان مي‌دهد اين زيان بيش از دو برابر شده و با ۱۷٫۵هزار ميليارد رشد به ۳۷٫۶هزار ميليارد تومان رسيده است. اين يعني حدود چهار برابر درآمد نفتي کشور در سال گذشته و فقط پنج هزار ميليارد کمتر از يارانه نقدي کل جمعيت ايران براي يکسال!
در حال حاضر اين بانک ۲۲۵٫۷هزار ميليارد تومان دارايي دارد در حالي که بدهي‌هايش از ۲۶۱٫۷ هزار ميليارد تومان نيز گذشته!
حدود نيمي ازدارايي‌هاي اين بانک ناشي از وصول طلبش از اشخاص و نهادهاي غيردولتي بوده و بيشتر بدهي‌ها هم به رديف حقوق صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تعلق دارد.

اختلاف آماري چند هزار ميلياردي؟!
صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده بانک آينده نشان مي‌دهد که سال ۹۷ اين بانک ۱۱٫۷هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشته. اين زيان سال بعد جاي اين که جبران شود، افزايش يافته و به ۱۸٫۴ هزار ميليارد تومان رسيده و سال بعدش نيز تا بيش از دو برابر افزايش يافته و شده ۳۷٫۶هزار ميليارد تومان.
نکته جالب‌تر اما آنجاست که در صورت مالي ۶ ماهه ابتدايي سال ۹۹ زيان انباشته بانک تا پايان سال ۹۸، ۱۵٫۸ هزار ميليارد تومان گزارش شده بود درحالي که صورت مالي ۱۲ ماهه سال ۹۹ زيان انباشته همان سال را ۱۸٫۴ هزار ميليارد تومان گزارش کرده. اين يعني اختلاف آماري ۲٫۶ هزار ميليارد توماني!
براي اين که به بزرگي اين اختلاف محاسباتي بانک پي ببريد خوب است بدانيد سرمايه ثبت شده اين بانک تنها ۱٫۶ هزار ميليارد تومان است!

سرمايه بانک در بدو تأسيس ۸۰۰ميليارد تومان بوده و طي يک مرحله در پايان سال ۹۵ به ۱٫۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين مبلغ اکنون يک بيستو سوم زيان انباشته بانک است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar