ايسنا/ طرح مجلس درباره ماليات بر عايدي سرمايه که تا شهريور ماه قرار است به صحن علني رود، سود حاصل از فروش مسگن طي مدت نگهداري مشمول ماليات مي‌شود. ماليات ديگر مسکن در سالجاري مربوط به خانه‌هاي لوکس با ارزش بيش از يک ميليارد تومان است که تا بهمن ماه بايد اخذ شود. همچنين طبق بودجه سالجاري خانه‌هاي خالي نيز مشمول ماليات هستند که در ماه جاري اجراي اين آغاز مي‌شود.
ماليات بر عايدي سرمايه طرح مجلس است که مدتي از تصويب کليات آن مي‌گذرد و اجراي کامل آن به دولت بعدي مي‌رسد؛ به گونه‌اي که پورابراهيمي - رئيس کميسيون اقتصادي مجلس - گفته که ظرف يک ماه آينده تلاش خواهيم کرد تا تمامي نظرات کارشناسان اتاق بازرگاني، صاحب‌نظران و متخصصان را در مورد بحث ماليات بر عايدي سرمايه جمع‌آوري و جمع بندي کنيم و تا اواخر شهريور ماه نيز گزارش رسمي و نهايي آن را در کميسيون اقتصادي تصويب و به صحن علني ارائه کنيم.
در اين طرح، اگر فردي مسکن بخرد و سپس اقدام به فروش آن کند، بايد از محل سود اين معامله طبق مدت نگهداري آن سرمايه، بخشي را به عنوان ماليات پرداخت کند. 
نحوه محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسکن براساس مدت زمان نگهداري، در سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۷ درصد و سال سوم ۳۴ درصد است. 
همچنين، در سال‌هاي چهارم، پنجم و ششم نگهداري مسکن به ترتيب بايد معادل ۳۱، ۲۸ و ۲۵ درصد از سود حاصل شده از فروش آن خانه ماليات پرداخته شود. 
علاوه براين، نحوه محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسکن براساس مدت زمان نگهداري، در سال هفتم ۲۲ درصد، سال هشتم ۱۹ درصد و سال نهم ۱۶ درصد است. 
از سوي ديگر، در سال‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم نگهداري مسکن به ترتيب بايد معادل ۱۳، ۱۰ و ۷ درصد از سود حاصل شده از فروش آن خانه ماليات پرداخته شود که از سال دوازدهم به بعد نگهداري مسکن نرخ ماليات بر عايدي سرمايه ۴ درصد خواهد بود. 
به عنوان مثال، اگر مسکني به ارزش يک ميليارد تومان خريده و پس از دو سال آن به قيمت يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان فروخته شود، سودي که از اين فروش حاصل شده معادل ۴۰۰ ميليون تومان است که ماليات آن براساس دو سال نگهداري ۳۷ درصد محاسبه مي‌شود و بايد ۱۴۸ ميليون تومان ماليات بپردازيد.
همچنين، به جز ماليات بر عايدي سرمايه طبق بودجه سالجاري بايد صاحبان خانه‌هاي لوکس که ارزش آن‌ها بيش از ۱۰ ميليارد تومان باشد، تا بهمن سالجاري ماليات بپردازند. 

براين اساس، نرخ ماليات سالانه اين خانه‌هاي لوکس نيز به شرح زير است:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ ميليارد تا ۱۵ ميليارد تومان؛ يک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱۵ ميليارد تا ۲۵ ميليارد تومان؛ دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ ميليارد تا ۴۰ ميليارد تومان؛ سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ ميليارد تومان به بالا پنج در هزار

از سوي ديگر، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد:
سال دوم- معادل يک دوم ماليات متعلقه
سال سوم- معادل ماليات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل يک و نيم (۱.۵) برابر ماليات متعلقه
در اين زمينه، وزارت راه و شهرسازي سامانه املاک و اسکان را راه اندازي کرد تا وضعيت سکونت در خانه‌ها از لحاظ خالي بودن مشخص شود که طبق گفته مسئولان سازمان امور مالياتي، در ماه جاري از اولين خانه خالي ماليات اخذ مي‌شود. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar