فارس/ روابط عمومي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي به خبر منتشر شده درباره پرداخت حقوق‌هاي نجومي واکنش نشان داد.
روابط عمومي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي در واکنش به خبر منتشر شده با عنوان «پرداخت حقوق‌هاي نجومي در مناطق آزاد/ حقوق 53 ميليوني مشاور رئيس‌جمهور+سند» در اين خبرگزاري، توضيحاتي ارسال کرده که متن کامل آن در ادامه آمده است:

1- کليه پرداختهاي حقوق و دستمزد در دبيرخانه  شوارايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمانهاي مناطق آزاد کشور مبتني بر نظام طبقه بندي مشاغل مورد تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و برمبناي کارکرد ماهانه ثبت شده کارکنان محاسبه و اعمال مي شود.

2- جدول منتشر شده تحت عنوان ليست حقوق و دستمزد ماهانه مديران دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ، خلاف واقع مي باشد.

3- بر اساس خبر منشر شده و استناد انجام شده در خبر به جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400،  به آگاهي مي رساند با عنايت به ماده 65 قانون احکام دائمي توسعه کشور و مصوبه شماره 42643 مورخ 25 / 02 / 1392 هيأت وزيران کارکنان دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمانهاي مناطق آزاد کشور مشمول قانون کار بوده فلذا تمامي پرداخت هاي حقوق و دستمزد کاملا منطبق با قوانين انجام شده و مي شود و دستگاه هاي نظارتي نيز بر اساس مقررات، همواره نظارت عاليه بر اجراي قوانين ذکر شده را دارند. توجه به اين نکته الزامي است که در خصوص کارکنان ايثارگر کسورات قانوني حقوق و دستمزد نيز مترتب نمي باشد.

در پايان ضمن انتقاد از رفتارهاي غير حرفه اي و غير کارشناسي توسط برخي افراد و رسانه ها و تاکيد بر محفوظ بودن حق تعقيب قانوني براي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان هاي مناطق آزاد کشور، به استحضار مردم شريف مي رساند دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه کشور از طريق سازمانهاي مناطق مربوطه ، با تمام توان در خدمت به عمران و آباداني و توسعه متوازن مناطق مربوطه و همچنين به عنوان پيشران توسعه اقتصادي کشور، بيش از پيش تمامي مساعي خود را معطوف نموده که نتيجه اين عملکرد به وضوح توسط مردم شريف مناطق و مسئولين کشور مورد تاييد و صحه گذاري بوده و خواهد بود. ان شاالله .  والعاقبه للمتقين.

توضيحات اين خبرگزاري درباره واکنش روابط عمومي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي به خبر مذکور، به زودي منتشر مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar