دنياي اقتصاد/جدول تغييرات نرخ سود بين‌بانکي نشان مي‌دهد که نرخ سود در اين بازار از ۴۶/ ۱۸ درصد در اوايل تير ماه امسال به ۱۷/ ۱۸ درصد در مرداد ماه کاهش يافته است. به گزارش «ايسنا» نرخ بهره بين بانکي به عنوان يکي از انواع نرخ‌هاي بهره در بازار پول به نرخ‌هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت مي‌دهد. در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانک‌هاست و زماني که آنها در پايان دوره مالي کوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار کسري ذخاير مي‌شوند، از ساير بانک‌ها در بازار بين بانکي يا از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند که اين نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۷/ ۱۸ درصد قرار گرفته است. اين در حالي است که سود بين بانکي در سال گذشته روند متفاوتي را طي کرد؛ در ابتداي سال و در سه ماه اول، نرخ سود بين بانکي روندي کاهشي داشت به طوري‌که در خردادماه اين نرخ به هشت درصد نيز رسيد.
 
از اين ماه تا آبان، سود بين بانکي روند متفاوتي را در پيش گرفت و صعودي شد و اين روند صعودي تا به آنجا پيش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بين بانکي از نرخ سقف کريدور نيز بيشتر شد و به بيش از ۲۲ درصد رسيد. از آبان ماه اما دوباره روند سود بين بانکي تغيير کرد و کاهشي شد. از آذرماه سال گذشته تا اوايل خردادماه سال جاري نرخ سود بين بانکي در محدوده ۱۹‌تا‌۲۰ درصد تثبيت شده بود تا آنکه از ارديبهشت مجدد روند کاهشي شروع شد و تا اواسط تيرماه نيز ادامه يافت.

البته اين نرخ تا پايان تيرماه روند صعودي پيدا کرد و به ۶۱/ ۱۸ درصد رسيد، اما از اين زمان به بعد تاکنون طبق اعلام بانک مرکزي به ۱۷/ ۱۸ درصد رسيده است.بررسي اين اعداد و ارقام درحالي است که کارشناسان اقتصادي کاهش مداوم نرخ سود در بازار بين بانکي آن هم در شرايط تورمي را تهديدي براي اقتصاد مي‌دانند، زيرا نشان‌دهنده افزايش پايه پولي و نقدينگي متاثر از دست درازي دولت به منابع بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه است. از سوي ديگر، کاهش نرخ بهره بين بانکي يک سياست انبساطي است که متاثر از اين سياست قيمت‌ها در همه بازارها نه به صورت همزمان افزايش مي‌يابد که تاکنون روند کاهشي اين نرخ در سال جاري مداوم و قابل توجه نبوده است تا موجب اين امر شود.

موضوع ديگري که در راستاي کاهش نرخ بهره بين بانکي مطرح مي‌شود، کاهش سودهاي بانکي است، به طوري که کاهش اين نرخ در صورتي منجر به کاهش سود بانکي مي‌شود که کاهش نرخ در بازار بين بانکي پايدار باشد. گفتني است «دنياي اقتصاد» در روزهاي آينده به تشريح کامل تغييرات اخير نرخ سود بين بانکي خواهد پرداخت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar