ايسنا/درحاليکه تازه‌ترين آمار بانک مرکزي حکايت از افزايش قيمت مسکن در تهران و عبور آن از متري ۳۰ ميليون تومان طي چهارمين ماه سال جاري دارد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بيشترين و کمترين متوسط قيمت هر متر خانه متعلق به مناطق ۱و ۱۸ بوده است که مناطق ۵ و ۱۹ نيز به ترتيب بيشترين و کمترين تعداد معاملات در اين ماه را داشته‌اند.

 براساس آخرين آمارها متوسط قيمت يک متر مربع مسکن در شهر تهران طي تير ماه به ۳۰ ميليون و ۴۴ هزار تومان رسيده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتيب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزايش يافته است.
همچنين، تعداد معاملات انجام شده در اين ماه حدود ۵.۱ هزار فقره بوده که در مقايسه با ماه قبل ۰.۶ کاهش داشته است. 
در اين بين، بررسي جزئيات متوسط قيمت هر متر خانه و تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان مي‌دهد که بيشترين قيمت هر متر خانه ۶۲ ميليون و ۳۱ هزار تومان در منطقه يک و کمترين آن با ۱۳ ميليون و ۴۴۲ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.
همچنين، در سومين ماه سال در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به ترتيب معادل ۲۹۴ و ۱۲۲ فقره خانه معامله شده است. 
از سوي ديگر، متوسط قيمت هر متر خانه در مناطق ۲، ۳، ۴ و ۵ تهران به ترتيب معادل ۴۷ ميليون و ۳۷۴ هزار و ۶۰۰ تومان، ۵۸ ميليون و ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۰ ميليون و ۷۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۷ ميليون و ۷۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان است.
تعداد معاملات انجام شده در هر يک از مناطق بالا نيز به ترتيب معادل ۴۸۷، ۱۹۵، ۳۶۱ و ۷۳۱ فقره است.

همچنين، در مناطق ۶، ۷، ۸ و ۹ تهران نيز هر متر خانه به ترتيب معادل ۴۵ ميليون و ۸۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان، ۲۹ ميليون و ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان، ۲۷ ميليون و ۸۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان و ۲۰ ميليون و ۹۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان معامله مي‌شود که در هر يک از اين مناطق طي چهارمين ماه سال به ميزان ۱۸۵، ۲۸۵، ۲۵۲ و ۱۰۸ فقره خانه معامله شده است.

علاوه براين، هر متر خانه در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ شهر تهران به قيمت ۲۰ ميليون و ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان، ۲۰ ميليون و ۵۴۴ هزار تومان، ۱۸ ميليون و ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۷ ميليون و ۸۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده که در هر يک از آن‌ها به تعداد ۵۲۵، ۲۳۹، ۱۴۱ و ۱۳۹ فقره خانه معامله شده است.


در کدام منطقه تهران معامله مسکن بيشتر شد؟ 
طبق اعلام بانک مرکزي، در تيرماه سال جاري متوسط قيمت هر متر مسکن در مناطق ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ تهران به ترتيب معادل ۲۱ ميليون و ۸۹۰ هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۵ ميليون و ۹۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان، ۱۶ ميليون و ۵۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۵ ميليون و ۳۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که در اين مدت در هر يک از اين مناطق ۳۰۲، ۲۵۱، ۸۰ و ۱۱۳ فقره خانه معامله شده است.

از سوي ديگر، طي چهارمين ماه سال جاري در مناطق ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تهران قيمت هر متر خانه به ترتيب به ۱۵ ميليون و ۷۷۶ هزار تومان، ۱۵ ميليون و ۷۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان، ۲۱ ميليون و ۸۰۴ هزار و ۲۰۰ تومان، ۲۶ ميليون و ۴۸۹ هزار و ۶۰۰  تومان رسيده که در هر يک از اين مناطق نيز ۴۴، ۵۳، ۹۶ و ۶۸ فقره مسکن معامله شده است. 

بنابراين، در چهارمين ماه سالجاري بيشترين و کمترين متوسط قيمت هر متر خانه متعلق به مناطق ۱و ۱۸ بوده است که مناطق ۵ و ۱۹ نيز به ترتيب بيشترين و کمترين تعداد معاملات در اين ماه را داشته‌اند. 

گران‌ترين خانه در کدام مناطق تهران قرار دارد؟ 
البته بررسي تفاوت متوسط قيمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در تير ماه نسبت به خرداد سال جاري بيانگر اين است که معادل ۱۴ منطقه از تهران با افزايش قيمت مسکن در ماه موردنظر مواجه شده‌اند که در اين بين، به ترتيب مناطق ۶، ۲۲ و ۲ بيشترين افزايش قيمت را داشته‌اند. 

علاوه براين، مسکن در تير ماه سال جاري در مناطق ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۹و ۲۱ تهران نسبت به خرداد ماه کاهش قيمت داشته که منطقه ۱ تهران با بيش از چهار ميليون تومان کاهش بيشترين کاهش قيمت را در اين ماه تجربه کرده است. 
از سوي ديگر، تعداد معاملات مسکن در تير ماه سالجاري نسبت به خرداد ماه در ۱۲ منطقه از تهران کاهش پيدا کرده است که اين مناطق شامل منطقه ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ مي‌شود. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar