ايرنا/ براساس تازه‌ترين اطلاعات منتشر شده، قم با ۴۰.۲ درصد و تهران با ۴۱.۷ درصد کمترين نرخ تورم دوازده ماه منتهي به تيرماه را ثبت کردند. 

براساس گزارش مرکز آمار از وضعيت نرخ تورم تيرماه، عدد شاخص کل براي خانوارهاي کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۲۷.۴ رسيد که نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزايش نشان مي‌­دهد.

در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي کشور مربوط به استان لرستان با ٥.٩ درصد افزايش و کمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ١.٤ درصد افزايش است.

درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي کشور ٤٣.٦ درصد است.

بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايلام با ٥٣.٩ درصد و کمترين آن مربوط به استان تهران با ٣٧.٧ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به تير ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي کشور به عدد ٤٤.٢ درصد رسيد.

بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان با ٥٠.١ درصد و کمترين آن مربوط به استان قم با ٤٠.٢ درصد است.

وضعيت نرخ تورم خانوارهاي شهري استان‌ها در تيرماه 

در تير ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل براي خانوارهاي شهري (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۲۳.۸ رسيد که نسبت به ماه قبل ٣.٦ درصد افزايش نشان مي‌­دهد.

در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به لرستان با ٦.٩ درصد افزايش و کمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌هاي­ سمنان و سيستان و بلوچستان با ١.٣ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي شهري کشور ٤٢.٩ درصد است.

بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به ايلام با ٥٢.٧ درصد با و کمترين آن مربوط به استان تهران با ٣٧.٧ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به تير ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي شهري به عدد ٤٣.٧ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان با ٤٩.٩ درصد و کمترين آن  مربوط به  استان قم با ٤٠.١ درصد است.

وضعيت نرخ تورم خانوارهاي روستايي استان‌ها در تيرماه 

در تير ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل براي خانوارهاي روستايي (١٠٠=١٣٩٥) به ۳۴۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزايش داشته است.

در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان خوزستان با ٥.٢ درصد افزايش و کمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گيلان با ١.٤ درصد افزايش است.

درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي روستايي ٤٧.٧ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايلام با ٥٩.١ درصد و کمترين آن مربوط به استان تهران با ٤٠.٥ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به تير ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي روستايي به عدد ٤٧.٣ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه با ٥٣.١درصد و کمترين آن مربوط به استان تهران با ٤١.٨ درصد است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar