ميزان/ قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسکوني شهر تهران در فصل بهار ١٤٠٠ به عدد ١٠٧٦,٥ رسيد که اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٩٠٢.٠)، ١٩.٤ درصد افزايش داشته است.

بررسي اطلاعات مرکز آمار نشان مي‌دهد قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسکوني شهر تهران در فصل بهار ١٤٠٠ به عدد ١٠٧٦,٥ رسيد که اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٩٠٢.٠)، ١٩.٤ درصد افزايش داشته است.

افزايش تورم نقطه به نقطه کل گروه‌هاي اجرايي

تورم نقطه به نقطه بهار ١٤٠٠ معادل ١٠٠,٧ درصد بوده است که در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (٩٧.٢ درصد) ٣.٥ واحد درصد افزايش داشته است.

منظور از تورم نقطه­ به نقطه، درصد تغيير شاخص قيمت در فصل جاري نسبت به شاخص قيمت فصل مشابه سال قبل مي­باشد.

در بين تمامي گروه‌هاي اجرايي، گروه «سنگ» با ١٤٣,٧ درصد، بيشترين تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همين دوره کمترين تورم نقطه به نقطه نيز مربوط به گروه اجرايي «خدمات» با ٤٢.٤ درصد بوده است.

افزايش تورم سالانه کل گروه‌هاي اجرايي

تورم سالانه بهار سال ١٤٠٠، معادل ٩٣,٥ درصد بوده که نسبت به همين اطلاع در فصل قبل (٧٦.٤ درصد) ١٧.١ واحد درصد افزايش داشته است.

منظور از تورم سالانه، درصد تغيير متوسط شاخص قيمت چهار فصل منتهي به فصل مورد نظر نسبت به همين اطلاع در سال قبل مي­باشد.

در بين گروه‌هاي اجرايي بيشترين تورم سالانه مربوط به گروه اجرايي «آهن آلات ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده» با ١٣٤,٢ درصد افزايش و کمترين تورم با ٣٩.٢ درصد افزايش متعلق به گروه «خدمات» بوده است.

افزايش تورم فصلي کل گروه‌هاي اجرايي

تورم فصلي بهار سال ١٤٠٠، معادل ١٩,٤ درصد بوده است که در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (٦.١ درصد) ١٣.٣ واحد درصد افزايش داشته است.

منظور از تورم فصلي، درصد تغيير شاخص قيمت در فصل جاري نسبت به شاخص قيمت در فصل قبل است.

در اين فصل، در بين گروه‌هاي اجرايي، بيشترين تورم فصلي مربوط به گروه اجرايي «خدمات» با ٢٧,٧ درصد افزايش و کمترين تورم فصلي نيز مربوط به گروه اجرايي «ايزوگام و قيرگوني آسفالت» با ١.١ درصد افزايش بوده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar