ايسنا/ مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران از عدم تحويل سبوس با قيمت تعيين شده در سامانه سبوس يعني ۱۴۰۰ تومان، انباشت سبوس‌ها و کپک زدن آنها در انبارها خبر داد.

مجتبي عالي اظهار کرد: در مرداد ماه دامداران و شرکت ها در سامانه سبوس، سبوس مورد نياز خود را با قيمت ۱۴۰۰ تومان خريداري کردند ولي اين اقلام به آنها تحويل داده نشد. به عبارت ديگر کارخانه‌داران نه تنها اين قيمت تعيين شده در سامانه را رعايت نکردند بلکه حتي اعلام کردند براساس نامه هاي وزرات صمت دامداران بايستي سبوس را با قيمت ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان خريداري کنند.

وي ادامه داد: دامداران نيز تمايل به خريد سبوس با قيمت‌هاي بالا نداشتند و اين سبوس ها بر روي هم انباشته شد. در نهايت به دليل اين انباشت و رطوبت بالا تمام اين سبوس ها کپک زد. البته برخي از کارخانه‌داران توانستند با نرخ آزاد بخشي از سبوس هايشان را بفروشند.

مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران اضافه کرد: نامه نگاري‌هاي بسياري در اين زمينه شد. در نهايت ۸۰ درصد اين سبوس ها را وقتي تحويل دادند که همه آنها کپک زده بود و بايستي معدوم مي شدند.

وي تصريح کرد: وقتي قيمت سبوس در سامانه ۱۴۰۰ تومان تعيين شده فروش آن بيش از اين قيمت معني ندارد. متاسفانه اين ماه هم سبوس با قيمت ۱۴۰۰ تومان در سامانه قرار گرفته ولي هنوز به دامداران  تحويل داده نشده است.

عالي با بيان اينکه ۲۸ درصد غذاي دام سبوس است و از مردادماه تاکنون ۳۰ درصد از آن تامين شده، گفت: اگر قرار براين باشد که قيمت سبوس بالا برود طبيعتا قيمت شير و گوشت هم افزايش خواهد داشت. زيرا شيرخام در براساس سبوس 1400 توماني قيمت گذاري شده است.

مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران در پايان افزود: همچنان در حال نامه نگاري هستيم تا اين مشکل برطرف شود. يعني به جاي اينکه به فکر توليد باشيم و براي آن برنامه ريزي کنيم درگير کارهاي بيهوده هستيم. متاسفانه در نامه هاي ستاد تنظيم بازار شيطنت هاي خاصي وجود دارد و موارد دوپهلو ذکر مي شود. به بيان ديگر مستقيم گفته نمي شود وقتي در سامانه قيمت مشخصي وجود دارد، فروش بيش از آن قيمت نبايد اتفاق بيوفتد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar