ايسنا/شنبه هفته گذشته بانک مرکزي طي مکاتبه‌اي،‌ افزايش سقف‌ تسهيلات ساخت و خريد مسکن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن را به بانک مسکن ابلاغ کرد که طبق آن، متاهل تهراني براي اخذ اين وام بايد بيش از ۵۸ ميليون تومان بپردازند.

بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسکن نشان مي‌دهد که هر برگ اوراق تسهيلات مسکن در فروردين، ارديبهشت و خرداد سال گذشته به ترتيب ۶۰ هزار و ۳۰۰، ۶۰ هزار و ۴۰۰  و ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان قيمت دارند.
هر برگ از اوراق تسهيلات مسکن بانک مسکن در تير و مردادماه و شهريور سال گذشته نيز با قيمت ۶۰ هزار و ۴۰۰، ۶۰ هزار و ۳۰۰ و ۶۰ هزار و ۱۰۰  تومان داد و ستد مي‌شود.

اين اوراق درهر کدام از ماه هاي مهر و آبان و آذر ۶۰ هزار و ۷۰۰، ۶۰ هزار و ۲۰۰ و ۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان قيمت دارند.
اوراق تسهيلات مسکن در دي‌ سال گذشته با قيمت ۶۰ هزار و ۳۰۰، در بهمن‌ماه با قيمت ۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان و در اسفندماه نيز با قيمت ۶۰ هزار و۶۰۰ تومان معامله مي‌شود.

قيمت اوراق مسکن از فروردين تا مرداد سال جاري
همچنين اين اوراق در فروردين سال ۱۴۰۰ با قيمت ۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان، در ارديبهشت ماه سال جاري با قيمت ۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان، در خردادماه سال جاري نيز با قيمت ۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان معامله مي‌شود.

قيمت اين اوراق در تير و مرداد سال جاري نيز به ترتيب ۶۰ هزار و ۵۰۰ و ۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان است و اين گزارش بر اساس قيمت مردادماه نوشته شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متاهل‌هاي تهراني
بر اين اساس و با توجه به افزايش سقف وام ساخت و خريد مسکن، مجردهاي ساکن تهران مي‌توانند تا ۲۸۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت کنند که شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسکن و ۸۰ ميليون تومان وام جعاله مي‌شود.

لذا براي دريافت ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسکن خريداري کند که هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۶۰ هزار و ۶۰۰ توماني، ۲۴ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان مي‌شود.

همچنين با در نظر گرفتن ۸۰ ميليون تومان وام جعاله که براي آن بايد ۱۶۰ ورق به مبلغ  ۹ ميليون و ۶۶۴ هزار تومان خريداري کنند، مجموع هزينه خريد اوراق به ۳۳ ميليون و ۹۰۴ هزار تومان مي‌رسد.

زوج‌هاي تهراني نيز برهمين اساس مي‌توانند تا سقف ۴۸۰ ميليون تومان شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسکن براي هر نفر و ۸۰ ميليون توان وام جعاله دريافت کنند؛ بنابراين زوجين بايد ۸۰۰ برگه تسهيلات مسکن خريداري کنند که هزينه آن ۴۸ ميليون و ۴۸۰ هزار تومان مي‌شود که همراه با هزينه ۹ ميليون و ۶۹۶ هزار توماني وام جعاله که براي آن بايد ۱۶۰ ورق تسهيلات مسکن خريداري کنند، در مجموع بايد ۵۸ ميليون و ۱۷۶هزار تومان پرداخت کنند.

قيمت اوراق در ساير استان‌ها
سقف اين تسهيلات براي مراکز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر براي مجردها به ۱۶۰ و براي زوجين به ۳۲۰ ميليون تومان رسيده است که با توجه به اينکه مجردها بايد ۳۲۰ و متاهل هاي ساکن اين شهرها نيز بايد ۶۴۰ برگه تسهيلات مسکن خريداري کنند، مجردها بايد ۱۹ ميليون و ۳۹۲ هزار تومان و متاهال ها نيز بايد ۳۸ ميليون و ۷۸۴ هزار تومان پرداخت کنند.

اين وام براي مجردهاي ساير مناطق شهري به ۱۲۰ و براي زوجين اين مناطق نيز به ۲۴۰ ميليون تومان رسيده است. بنابراين مجردها بايد با پرداخت هفت ميليون و ۲۷۲ هزار تومان و متاهل ها نيز با پرداخت ۱۴ ميليون و ۵۴۴ هزار تومان نسبت به اخذ اين وام اقدام کنند

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar