ايسنا/طبق اعلام بانک مرکزي در تير ماه سالجاري بالغ بر ۱۰ ميليارد و ۷۷۰ ميليون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقايسه با ماه قبل ۵.۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

بالغ بر ۳۵ ميليارد و ۹۶۱ ميليون تومان سفته و برات در چهار ماهه اول امسال در شهر تهران فروخته شد که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
همچنين، در تير ماه سالجاري معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغي معادل ۲۲ ميليارد و ۳۲۰ ميليون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در اين ماه شاخص‌هاي تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت خورده به ترتيب به اعداد ۸۵.۷ و ۱۲۱ رسـيد که در مقايسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۳.۸ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نيز ۵۵.۹ درصد افزايش داشت. 
شاخص متوسط مبلغ يک برگ سفته و برات واخواست شده در تير ماه سالجاري نيز به عدد ۱۴۱.۲ رسيد که عدد شاخص مذکور در تير ماه  ۱۳۹۹ معادل ۱۶۹.۳ بوده است.  
علاوه براين، در چهار ماهه اول سالجاري معادل ۲۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغي ۶۳ ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در اين دوره متوسط شاخص‌هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد ۷۰.۲ و ۸۶.۱ رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۹.۳ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۴.۱ درصد کاهش را نشان مي‌دهد.  

از سوي ديگر، شاخص متوسط مبلغ يک برگ سفته و برات واخواست شده در چهار ماهه اول سال به عدد ۱۳۲.۷ رسيد که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال قبل معادل ۱۱۵.۶ بوده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar