ايرنا/بررسي جدول تغييرات هفتگي نرخ سود بازار بين بانکي نشان مي‌دهد که اين نرخ به ۱۸.۷۴ درصد رسيده و رشد آرامي داشته است.

بازار بين بانکي يکي از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباري براي تامين مالي کوتاه مدت و ايجاد تعادل در وضعيت نقدينگي خود با يکديگر معامله مي‌کنند و در فاصله زماني کوتاه و با نرخ سودي معلوم بازپرداخت کنند.
در اين بازار، بانک‌هايي که داراي مازاد منابع هستند به بانک‌هاي دچار کسري قرض مي دهند تا بتوانند از طرف ديگر نرخ سود را در بازار مديريت کنند. همچنين اين بازار کمک مي‌کند تا بانک ها براي تامين نقدينگي به بانک مرکزي مراجعه نکنند در نتيجه از انبساط حجم نقدينگي جلوگيري مي‌شود.
 نرخ بهره بين بانکي به عنوان يکي از انواع نرخ‌هاي بهره در بازار پول به نرخ‌هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت مي‌دهد.
آخرين داده‌هاي آماري بانک مرکزي نشان مي‌دهد که نرخ بازار بين بانکي در ابتداي سال ۱۹.۹ درصد بود و نرخ سود در اين بازار روند نزولي داشته است و در پايان فروردين ماه به عدد ۱۹.۸۲ درصد و ارديبهشت ماه ۱۹.۶ درصد رسيد.
در خردادماه که هيجان انتخابات بالاگرفته است نرخ سود بازار بين بانکي جهش جزئي ۰.۱۸ درصدي داشت و معادل ۱۸.۴۹ درصد بود. اين نرخ در چهارمين ماه سال ۱۸.۶۱ درصد بود و در پايان مردادماه سير نزولي داشته و ۱۸.۴ درصد شد.
بررسي جداول نشان مي‌دهد که نرخ سود بين بانکي در شهريورماه نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته است و از ۱۸.۲۹ درصد در چهارم شهريورماه به ۱۸.۷۴ درصد در بيست و پنجم همين ماه رسيده است.
بانک مرکزي در گزارشي اعلام کرد در مردادماه براي کنترل نرخ سود بازار بين‌بانکي از ابزارهاي خود همچون سپرده‌گذاري قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزي و توافق بازخريد معکوس، منابع مازاد در بازار بين بانکي را تا حد امکان جمع‌آوري کرد.

براساس اعلام بانک مرکزي اين بانک هيچ دخالت مستقيمي در بازار بين بانکي انجام نداد و تنها رابطه بين بانک‌ها را اصلاح کرد. به اين صورت که هم اکنون بانک‌هاي داراي کسري منابع با اتکا به اوراق مالي دولت و در نرخ سقف دالان از اين منابع استفاده کنند به اين روش اعتبارگيري قاعده‌مند مي‌گويند و موجب بهبود نسبي مديريت نقدينگي در اين بانک‌ها شده است.
 همانطور که پيش از اين ذکر شد نرخ سود بازار بين بانکي متفاوت از نرخ سود بانکي است. نرخ سود بانکي به ميزان سود سپرده‌گذاري کوتاه و بلندمدت افراد در بانک‌ها تعلق مي‌گيرد اما نرخ بين بانکي به سودي که بانک‌ها از يکديگر استقراض کرده‌اند پرداخت مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar