خراسان/تازه ترین گزارش مرکز آمار درباره بازار کار حاکی از آن است که در تابستان امسال تعداد شاغلان کشور به بیش از 23 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است که در مقابل اشتغال 23 میلیون و 541 هزار نفر در تابستان 99، افت بیش از 136 هزار نفری را نشان می دهد. در این میان، بخش کشاورزی با افت 284 هزار نفر، با کاهش شاغلان مواجه شده است و در مقابل، بخش های صنعت و خدمات به ترتیب افزایش 40 و 103 هزار نفری اشتغال داشته اند. این آمارها همچنین نشان می دهد مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر با افت 117 هزار نفری، به 25 میلیون و 900 هزار نفر کاهش یافته است. 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar