اقتصاد آنلاین/ مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه گفت: هرچند مرجع رسیدگی به عملکرد شرکت‌های دولتی سازمان حسابرسی است اما دیوان محاسبات در مواردی که دولت از محل وجوه عمومی به شرکت‌ها مبالغی را تخصیص می دهد؛ وارد مباحث نظارتی می‌شود.
مرجع رسیدگی به نحوه عملکرد شرکت های دولتی در درجه اول مجمع شرکت و در درجه دوم سازمان حسابرسی است. 
از آنجا که مالک این شرکت‌ها دولت است، مجمع در چند وزیر تبلور پیدا می کند؛ به همین دلیل اغلب مباحثی در خصوص روابط خاص در انتخاب اعضای هیات مدیره از سوی وزرا مطرح می شود.
هرچند مرجع رسیدگی به عملکرد شرکت‌های دولتی سازمان حسابرسی است اما دیوان محاسبات در مواردی که دولت از محل وجوه عمومی به شرکت‌ها مبالغی را تخصیص می دهد؛ وارد مباحث نظارتی می‌شود. 
از سال ۱۳۶۶ به بعد به دلیل افزایش احکام مجلس در رابطه با شرکت‌های دولتی، ورود دیوان محاسبات نیز به این حوزه افزایش یافت و به تدریج معضل تعدد ناظران پررنگ‌تر شد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar