logo

حاشیه سازی برای یک بانک خصوصی

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی
حاشیه سازی برای یک بانک خصوصی

آخرین خبر/در روزهای اخیر خبری مبنی بر بازداشت رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین در سایت های خبری و فضای مجازی منتشر شد ...

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر خبری مبنی بر بازداشت رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین در سایت های خبری و فضای مجازی منتشر شد که با بازتاب های مختلف از سوی کاربران مواجه شد. در متن این خبر آمده است محمدرضا امیرحسنخانی رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین و برادر ایشان توسط بازپرس جرایم پولی بانکی دادسرای تهران بازداشت شد.
با کمی جستجوی ساده در فضای مجازی متوجه شدیم که چند سالی است سید حسن سلطانی فیروز به عنوان رئیس هیئت مدیره این بانک خصوصی منتصب شده است و اطلاعی مبنی بر حضور محمدرضا امیرحسنخانی در این بانک وجود ندارد.
اتمام همکاری این بانک با وی به سال 1394 برمی گردد و از آن تاریخ تا امروز هیچ همکاری بین بانک با نامبرده وجود نداشته است.
گفته می شود این حاشیه سازی ها زمانی شروع شد که یکی از سهامداران این بانک درخواست فروش غیر متعارف سهام خود را بیان نموده است و از سویی دیگر  یکی از مدیران اخراجی این بانک که متعلق به جناح های سیاسی است باعث انتشار اخبار کذب در فضای مجازی و رسانه های خبری شده است.
این اخبار کذب در فضای مجازی نه تنها باعث تشویش در افکار عمومی می شود، بلکه موجب سوءاستفاده رسانه های معاند در فضای مجازی و موجب بدبینی مردم به نظام بانکی کشور خواهد شد.

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره