نوداقتصادی/ عباس کشاورز، سرپرست اسبق وزارت جهاد کشاورزی گفت: در فضای ناامن ناشی از فرونشست زمین و ساختمان‌ها نمی‌توان زندگی کرد. توسعه باغ‌های پسته رفسنجان اشتباه بزرگی بوده است؛ تاوانش را با خشک شدن آنها می‌دهیم. بازگردانی شرایط آب کشور به روز اول دیگر ممکن نیست؛ فقط جلوی فرونشست را بگیریم شاهکار است!

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar