مهر/ شورای رقابت هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.
 
در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارائه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران به شورای رقابت جهت اخذ تصمیم مقتضی، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.

این دستور در حالی صادر می‌شود که قبض‌های جدید تلفن ثابت با قیمت‌های جدید صادر شده و اعتراض هایی از سوی مردم به دنبال داشته است. گفتنی است در جدولی که ستاد تنظیم بازار تصویب کرده بود، افزایش هزینه قبض‌های مخابرات برای شهر تهران 20 هزار تومان، سایر مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و سایر شهرها 10 هزار تومان در ماه تعیین شده بود.
 
به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar