مهر/  مهرداد بذرپاش، در جلسه بررسی صلاحیتش در مجلس گفت: درحال حاضر بحران بهسازی در صنایع درگیر با وزارت راه و شهرسازی را داریم که باید با نگاه جدید و صنعتی این بهسازی را انجام دهیم که مردم راضی باشند.  برخی از منتقدان گفتند که هیچ برنامه ای ندارم، اما حاضر نشدند در جلسات کمیسیون بنشینند و به برنامه‌های من توجه کنند.