مهر/ بررسی عملکرد ۱۱ ماهه سال جاری، آمارها از افزایش ۹۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای بین المللی و افزایش ۱۶ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی حکایت دارد.

 بررسی عملکرد ۱۱ ماهه سال جاری نشان می‌دهد که تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی و بین المللی در این مدت به ترتیب ۲۵۶ هزار فروند و ۲۱ هزار فروند بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در بخش پرواز داخلی با ۲۸۲ هزار فروند و در بخش بین‌المللی با ۱۲ هزار فروند همراه بوده است.

همچنین آمار یاد شده از ۹ درصد کاهش پرواز داخلی و ۷۵ درصد افزایش پرواز خارجی حکایت دارد.
در این میان با بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می‌شود که بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۳۳۸ و ۲۷ هزار فروند ثبت شده است.

شایان ذکر است مطابق آمار، میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی در ۱۱ ماهه سال جاری به ترتیب ۲۹۳۸۲ هزار نفر و ۲۵۶۸ هزار نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۲۵۴۰۹ هزار نفر در پرواز داخلی، و ۱۳۱۶ هزار نفر در پروازهای بین‌المللی، به ترتیب ۱۶ درصد و ۹۵ درصد افزایش داشته است.


گفتنی‌است بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر هوایی مبین آن است که بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱۱ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۴۱ و ۴ میلیون نفر به ثبت رسیده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar