اقتصاد نیوز/ سهم مصرف از حجم اقتصاد ایران در طول یک دهه گذشته حدود ۶ درصد افزایش یافته ، در عین حال در همین بازه زمانی سهم انباشت سرمایه از اقتصاد کشور نصف شده است.

بنا به آخرین داده های منتشر شده مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی ایران؛ رشد حجم اقتصاد ایران از ۱۸۹ هزار میلیارد تومان در پاییز سال ۱۴۰۰ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در پاییز سال گذشته رسیده است.

رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز ۱۴۰۱
بر همین اساس رشد اقتصادی پاییز سال ۱۴۰۱ در حدود ۲.۸ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز ۱.۶ درصد برآورد شده، بالاتر بودن رشد اقتصادی کل از رشد اقتصادی بدون نفت نشان از رونق بخش نفت و گاز در پاییز سال گذشته دارد.
از سمت اجزای هزینه ای، رشد مصرف خصوصی در پاییز سال گذشته ۴ درصد برآورد شده، بررسی ها نشان می دهد سرعت رشد مصرف در دو سال گذشته نسبت به سرعت رشد حجم اقتصاد ایران بسیار سریع تر بوده است.
برای مثال رشد مصرف خصوصی در میانه سال ۱۴۰۰ در کانال ۱۵ درصد قرار داشته، این در حالیست که رشد اقتصادی کل در همان بازه زمانی در محدوده ۴ درصد قرار داشته است.


سهم مصرف خصوصی مردم از کیک اقتصاد ایران
بررسی ها نشان می دهد سهم مصرف خصوصی مردم از کیک اقتصاد ایران ۵۰.۷ درصد است، به بیان ساده تر بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران به مصرف مردم می رسد. این در حالیست که این سهم در سال ۹۰ به ۴۵ درصد هم نمی رسید. اقتصاد ایران در یک دهه گذشته تقریبا دچار رکود بوده و مقدار قابل توجهی به حجم آن افزوده نشده است. اما با توجه به چسبنگدی هایی که مصرف دارد، رشد مصرف تقریبا سه برابر رشد اقتصاد در ۱۰ سال گذشته بوده است.

کاهش سهم سرمایه گذاری از حجم اقتصاد ایران
بالتبع زمانی که سرعت رشد مصرف از سرعت رشد اقتصادی بالاتر است، بایستی از سایر بخش ها کم بیاوریم. از همین رو سهم سرمایه گذاری از حجم اقتصاد ایران در طول این دوره کاهش یافته است. به عبارت دیگر در سال ۹۰ سهم انباشت سرمایه ناخالص از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵ درصد بوده، این در حالیست که اکنون این سهم به ۱۳ درصد رسیده است.
یکی از نکات مهم در یک دهه گذشته سهم دولت از حجم اقتصاد است، سهم دولت از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۳ درصد برآورد شده. در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۱ به بالای ۲۵ درصد رسیده است، به بیان ساده تر در سال گذشته یک چهارم ارزش افزوده اقتصادی توسط دولت تقاضا و مصرف شده است.

در طول دهه ۹۰ در حالی که میانگین رشد اقتصادی حدود یک درصد بوده، میانگین رشد سالانه مخارج دولت حدود ۹ درصد تخمین زده شده است. همین امر نیز موجب گشته تا سهم دولت از اقتصاد ایران افزایش یابد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar