آخرين خبر/ سامي يوسف - نسيمي (اجراي زنده در افتتاحيه يونسکو - باکو / آذربايجان) ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد