آخرين خبر/ منو دست به سر نکن نرو منو در بدر نکن دراي قلبتو سه قفل و بسته تر نکن انقد با من نجنگ دو سه روزه نه يه مسيج نه زنگ چطور دلت مياد دل من انقد برات شه تنگ به من استرس نده ♫♫ نرو با من بمون نرو پيش از ما بهترون ♫♫ چي ميشه قلب تو يکمي شه با من مهربون منو انکار نکن نرو با من اين کارو نکن ♫♫ کار دل عاشقيه دل منو بيکار نکن منه بيچاره رو جلو اين و اون خار نکن ♫♫ منو هم صحبت غم و در و ديوار نکن ♫♫ جديدترين آهنگ مهدي احمدوند ♫♫ منو تنهام نذاري تورو دينت ♫♫ من مجنون و بي تاب و غمگينت ♫♫ تنظيم کننده مهدي احمدوند ♫♫ من بيچاره تو قلبم آتيشه من نميذارم برات دوريم عادي شه ♪♪♫♫♪♪♯

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد