آخرين خبر/ قطعه شنيدني «تو حسيني» با صداي مرحوم حبيب محبيان

متن اين قطعه در ادامه آمده است:

تو حسين پاکبازي خسرو ملک حجازي منبع الهامو رازي در دوعالم سرفرازي
جد تو باشد پيمبر باب تو ساقي کوثر مادرت زهراي اطهر عم تو طيار جعفر
چون نيرزد با مذلت يک پشيزي زندگاني مرگ با فخر و شرافت به ز عمر جاوداني
چون نيرزد با مذلت يک پشيزي زندگاني مرگ با فخر و شرافت به ز عمر جاوداني
تو علي را نور عيني مصطفي را زيب و زيني شهسوار نشئتيني تو حسيني تو حسيني
طاير قدس بهشتي اشک و خون بد سرنوشتي بدروي تا آنکه کشتي در جهان با خون نوشتي
چون نيرزد با مذلت يک پشيزي زندگاني مرگ با فخر و شرافت به ز عمر جاوداني
چون نيرزد با مذلت يک پشيزي زندگاني مرگ با فخر و شرافت به ز عمر جاوداني
يکه تاز کربلايي قهرمان نينوايي خلق را دارالشفايي از قيام حق لقايي
مکتبت عشق و فضيلت مقصدت راه حقيقت اي گروه پر … واي بر ننگ و رذيلت
يکه تاز کربلايي قهرمان نينوايي خلق را دارالشفايي از قيام حق لقايي
مکتبت عشق و فضيلت مقصدت راه حقيقت اي گروه پر … واي بر ننگ و رذيلت
چون نيرزد با مذلت يک پشيزي زندگاني مرگ با فخر و شرافت به ز عمر جاوداني
چون نيرزد با مذلت يک پشيزي زندگاني مرگ با فخر و شرافت به ز عمر جاوداني

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar