آخرين خبر/ ماه شه کربلا اومد دوباره دل بيقرار من آروم نداره
بشنوم روضه عباس حسينو دوتا چشمام مثه بارونا بباره
عموي ابرو کمونم قمر تو آسمونم بگو دستات کو چشم زيبات کو
آب نميخوام بيا آروم جونم بي تو دلخوشي ندارم عمو جونم
مشک بي آب چشم بي خواب کو علمدار يار ارباب
مه شب تاب ديگه بابا بي تو تنهاست
خيمه ها سقا نداره عمو عباس
مشک بي آب چشم بي خواب کو علمدار يار ارباب
مه شب تاب ديگه بابا بي تو تنهاست
خيمه ها سقا نداره عمو عباس

آخ بميرم واسه اون طفل سه ساله
چشم به راه بود تا بابا آب بياره
هرچي منتظر نشست ديگه نيومد
آخ بميرم ديگه اون بابا نداره
مشک بي آب چشم بي خواب کو علمدار يار ارباب
مه شب تاب ديگه بابا بي تو تنهاست
خيمه ها سقا نداره عمو عباس
مشک بي آب چشم بي خواب کو علمدار يار ارباب
مه شب تاب ديگه بابا بي تو تنهاست
خيمه ها سقا نداره عمو عباس

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar