آخرين خبر/آقام آقام … آقام آقام آقام!!
آقام آقام آقام آقام آقام ♫!
آقام آقام آقام آقام ♫!

آقام آقام… آقام آقام آقام!!
آقام آقام آقام آقام!!

تو مدينه مهمون … فاطمه اي!!
يا که امشب زاير الغمه اي!!
يا نشستي کنار قبر حسين ♫!
اونجا گرم نوحه و زمزمه ايي ♫!
آقام آقام آقام آقام آقام!!
آقام آقام آقام … آقام آقام!!
آقام آقام آقام آقام آقام!!
آقام آقام… آقام آقام♫!

آقام آقام آقام آقام آقام!!
آقام آقام …آقام آقام!!

 
شايد امشب رفتي … به شهر دمشق ♫!
به زيارت زينب بانوي عشق!!
تو که امشب … تو اون حرم رفتي!!
به عيادت رقيه هم رفتي!!
تو بگو امشبو آقا کجا رفتي ♫!
به نجف يا به … سامرا رفتي ♫!
يا که رفتي به روضه اي غمگين!!
تو بقيع با صداي ام البنين!!

آقام آقام … آقام آقام ♫!
آقام آقام آقام آقام ♫!

آقام آقام آقام آقام آقام!!
آقام آقام آقام آقام!!

آقام آقام آقام… آقام آقام ♫!
آقام آقام آقام… آقام ♫!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar