آخرين خبر/ ديوونه کن منو باز زندگيمو ببر از بين ازم بپرس عاشقت بودم از کي بودم از کي
اسم تو شد دعامو بگو داري تو هوامو بگو داري ميبيني گريه ي اين هر شبامو هر شبامو
عالم و آدم همه درگير و دنبال عشقن اما اين عشقه که درگير و دنبال توئه عشقم
اسمت که مياد ميزنه پر قلب ديوونم اشکام ميريزن نميشه بي عشقت بمونم

بزار با گريه خالي شم درسته بد بودم اما بازم سر به راه ميشم
واسه تو تنده آتيشم …
ببين چشام چجور کبودن من به عشق تو از آدما جدا ميشم
عالم و آدم همه درگير و دنبال عشقن اما اين عشقه که درگير و دنبال توئه عشقم
اسمت که مياد ميزنه پر قلب ديوونم اشکام ميريزن نميشه بي عشقت بمونم
ديوونه کن منو باز زندگيمو ببر از بين ازم بپرس عاشقت بودم از کي بودم از کي
اسم تو شد دعامو بگو داري تو هوامو بگو داري ميبيني گريه هاي هر شبامو هر شبامو

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar