آخرين خبر/ هل من ناصرا ينصرني

عباسم و فرزند شير خدا

دستم به راه حق چو گشته جدا

زين ره ندارم غم که راه خداست

به راه حق جانم هميشه فداست

زين ره ندارم غم که راه خداست

به راه حق جانم هميشه فداست

عباسم و هي هي هي هي هي

يک عمر من غلام مرتضايم

شاگرد او در جنگ و جبهه هايم

درس ادب ز او گرفته ام من

زين مدرسه ماه قبيله ام من

زين مدرسه ماه قبيله ام من

با من بگفت علي ولي خدا

راه حسين و تو نباشد جدا

باشد حماسه گاهتان کربلا

جان تو و جان حسين زهرا

جان تو و جان حسين زهرا

با افتخار سردار او شدم من

سقاي کاروان او شدم من

يا رب مکن خجل مرا در اين ره

دستان و چشمانم فداي اين شه

دستان و چشمانم فداي اين شه

عباسم و فرزند شير خدا

دستم به راه حق چو گشته جدا

زين ره ندارم غم که راه خداست

به راه حق جانم هميشه فداست

زين ره ندارم غم که راه خداست

به راه حق جانم هميشه فداست

عباسم و هي هي هي هي هي

اني سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar