آخرين خبر/ متن ترانه «هواي تو»

ميروم و نميرود از سر من هواي تو
داده فلک سزاي من تا چه بود سزاي تو
ميروم و نمي رود نام تو از زبان من
ده که نمي پرسي از کسي نام من و نشان من
ديگر به لب نيا رم حديث آشنايي
شکسته در گلويم نواي بي نوايي
فتاده هستي من به کام نا مرادي
ز چهره ام تو گويي پريده رنگ شادي
ميروم و نميرود از سر من
ميروم و نميرود از سر من هواي تو
داده فلک سزاي من تا چه بود سزاي تو
ميروم و نمي رود نام تو از زبان من
ده که نمي پرسي از کسي نام من و نشان من
کنون که مي فريبد مرا سراب هستي
دووم عنان دل را دهم به عشق و مستي
دهم به عشق و مستي
اين که شد از عشق و وفا زير و زبر هستي من
راز دل زار مرا کرده عيان مستي من

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar