آخرین خبر/ اجرای زیبای مهدی یراحی از آهنگ عیدی

متن آهنگ

هر سال تو این لحظه ها حالَم همینه!! ♬●♩

انگار که

غرق یه حس اضطرابم!! ♬●♩

چند ساعت دیگه درست

یک سال میشه ♬●♩

یک سال میشه ، که نمیتونم بِخوابم

هر سال تو این لحظه ها حالم همینه ♬●♩

انگار سرریزم از احساس رسیدن!!!

حس میکنم بدجور نزدیکی به خونه ♬●♩

وقتی که مردم

بوی عیدی گوش میدن!!! ♬●♩

حوای خوبم چیدَنت یک سیب که هیچ

 

من پشت ردت تو دل آتیش میرم!!! ♬●♩

حِس میکنم آدم به دنیا اومدم تا

این سیب از ♬●♩

دستایِ تو عیدی بگیرم!

تنها زمان سال که ، هم خوبه حالت!!! ♬●♩

هم با خودت درگیر حِس دردی ای دل!

کاری ندارم عید ♬●♩

برمیگردی یا نه!!!

تو هر زمان سال که برگردی عیده ♬●♩

هفت سین امسال کنار ایینه چیدم!

تا لحظه لحظه جای خالیت ببینم ♬●♩

تقویم امسالم تَموم شد!!!

بس برگرد تنها محاله ♬●♩

پای این سُفره بشینم

حوای خوبم چیدنت یک سیب که هیچ!!! ♬●♩

من پشت ردت توو دل آتیش میرم

حِس میکنم ادم به دُنیا اومدَم تا ♬●♩

این سیبو از دستایِ تو عیدی بگیرم

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar