آخرین خبر/ متن آهنگ آفتاب به تیغ کوهه غلامعلی پورعطایی

آفتاب؛ به تیغِ کوهه ●♪♫
ماهی؛ به حوضِ مهتاب ●♪♫
یاروُم میونِ دشته… ●♪♫
صدای برکه؛ بی تاب ●♪♫
یاروُم دلش گرفته… ●♪♫
یاروُم دلش گرفته؛ رنگش پریده در خواب ●♪♫
رنگش پریده در خواب ●♪♫

 
عکسش، به نیله روده ●♪♫
عکسش، به نیله روده ●♪♫
غمینه نقشِ این آب ●♪♫
رنگِ انار گرفته ●♪♫
رنگِ انار گرفته ●♪♫
صورتش گشته؛ زیبا ●♪♫
صورتش گشته؛ چون ماه ●♪♫

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar