آخرین خبر/ متن آهنگ: فکر زنجیری کنید ای عاقلان بوی گیسویی مرا دیوانه کرد 

♫♫♫

فکر زنجیری کنید ای عاقلان بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

♫♫♫

پیش هر بیگانه گویم راز خود آشنا رویی مرا دیوانه کرد

♫♫♫

ای مسلمانان به فریادم رسید طفل هندویی مرا دیوانه کرد

♫♫♫

میزنم خود را به آتش بی دریغ آتشی خویی مرا دیوانه کرد

♫♫♫

از حرم لبیک گویان میروم گزمه ی کویی مرا دیوانه کرد

♫♫♫

واقف از می خانه و مسجد نیم چشم و ابرویی مرا دیوانه کرد

♫♫♫

فکر زنجیری کنید ای عاقلان بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

♫♫♫

انبری مویی مرا دیوانه کرد یاسمن گویی مرا دیوانه کرد

♫♫♫

فکر زنجیری کنید ای عاقلان بوی گیسویی مرا دیوانه کرد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar