آخرين خبر/ متن ترانه:

گفتم ببينمت گفتم ببينمت شايد که از سرم ديوانگي رود
گفتم ببينمت گفتم ببينمت شايد که از سرم ديوانگي رود♪♪♫♫♪♪♯
زان دم که ديدمت ديوانه تر شدم ديوانه تر شدم
با يک خيال خام افتاده ام به دام با يک خيال خام افتاده ام به دام
از ره به در شدم ديوانه تر شدم از ره به در شدم ديوانه تر شدم
گفتم ببينمت تا بي قراري از جانم به در رود♪♪♫♫♪♪♯
گفتم ببينمت تا بي قراري از جانم به در رود
هم بي قرار و هم شوريده سر شدم ديوانه تر شود

گفتم ببينمت شايد شراره از جانم فرو کشد
ديدم تو را و همچون شعله هاي آتش شعله ور شدم
از ره به در شدم ديوانه تر شدم ♪♪♫♫♪♪♯
با يک خيال خام افتاده ام به دام با يک خيال خام افتاده ام به دام
از ره به در شدم ديوانه تر شدم از ره به در شدم ديوانه تر شدم

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar