آخرين خبر/متن آهنگ:
رسمو بهم زدي با من قدم زدي
از عشق دم زدي تا روزگارمو بعدا سياه کني
رو رد پاي رود بارون گرفته بود
شب چون گرفته بود چادر زدم که تو موهاتو وا کني
گفتم که جونمو قلب جونمو قد کمونمو
نظر چشات کنم تا که اعتنا کني
کشتي بهارمو قلب مزارمو دارو ندارمو
دادم که دردمو شايد دوا کني

چشماي آسمون رنگين ترين کمون
تعارف نکن بمون کفشاتو در بيار تا خون بپا کنيم
درداتو مو به مو تو گوش من بگو
تا خنده هاتو تو جغرافياي عشق فرمانروا کنيم
ماهي کنار رود از غصه مرده بود
خوابم نبرده بود گفتي که نذرتو بايد ادا کني
 
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar