آخرين خبر/ متن آهنگ:

اگه اون که کنارته؛ تورو بيشتر از من ميخواد
اگه با همون راحتي..
اگه باهات راه مياد
اگه روزگار بد، تورو ازم گرفته
اگه خاطرات خوبمون؛ از خاطرم نرفته
خوشبختيت آرزومه حتي با من نباشي…
حتي از خاطره هامون جدا شي!
خوشبختيت آرزومه، حتي با من نباشي…
حتي از خاطره هامون جدا شي!
از همون روزاي اول ميدونستم؛ نميموني

 
ميدونستم نميتوني؛ عشقو تو چشام بخوني!
از همون روزاي اول، دل تو با ديگري بود!
کاش هميشه پات بمونه؛ اون که عشق بهتري بود…
خوشبختيت آرزومه حتي با من نباشي…
حتي از خاطره هامون جدا شي!
خوشبختيت آرزومه حتي با من نباشي…
حتي از خاطره هامون جدا شي!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar