آخرين خبر/ متن آهنگ: تا تو بودي در کنارم
کوه و دشت و آسمان رنگي دگر داشت
ساز پر شور من آهنگي دگر داشت
تا تو بودي
چهره گل تازه تر بود
آسمانها
از ستاره پر گهر بود
تا تو بودي خنده بود و آرزو بود
هر چه بود از عشق و مستي گفتگو بود
بي تو دارد دنيا به چشم من
رنگ غم به خدا
غم دارد همه جا
لبخند من مي گريزد از لب من
شعله هاي دل مي ريزد از لب من
بازا بنگر
دور از تو دگر
لبخند من مي گريزد از لب من
شعله هاي دل مي ريزد از لب من
بي تو دارد دنيا به چشم من
رنگ غم به خدا
غم دارد همه جا
لبخند من مي گريزد از لب من
شعله هاي دل مي ريزد از لب من
بازا بنگر
دور از تو دگر
لبخند من مي گريزد از لب من
شعله هاي دل مي ريزد از لب من

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar