آخرین خبر/ متن آهنگ پرواز همای:

ما را که به جز توبه شکستن هنری نیست

با زاهد بی مایه نشستن ثمری نیست

برخیز جز این چاره نداری که در این جا

جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست

ما خانه به دوشیم ما باده فروشیم

جز باده ننوشیم، ننوشیم، ننوشیم

ما حلقه به گوش، حلقه به گوش، حلقه به گوشیم

در کلبه ما سفره ارباب و فقیرانه جدا نیست

در حلقه ما جنگ و نزاعی به سر شاه و گدا نیست

ما مطرب عشقیم

در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست

ای زاهد دیوانه وا کن در میخانه

می زن دو سه پیمانه که ناخورده می و رفته ز هوشیم

باده بده، باده بده، باده بنوشیم

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar