آخرین خبر/ تصنیف زیبای «مرگ تفنگ»🎶 

به گویش لری خرم آبادی لهجه بالاگریوه ای مینجایی(میانی)
خواننده: داریوش_نظری ( خواهرزاده زنده یاد استاد رضا سقایی)
آهنگساز: سورنا نظری

متن و ترجمه:

تفنگ آرووم  بئیر  کی وخت جنگه
( تفنگ آرام بگیر ، دوره جنگ و خونریزی تمام شده)
تفنگ دوسی  براری هم قشنگه
(تفنگ ، باور کن  دوستی و برادری هم قشنگ و زیباست )

*تفنگ بِل تا دلیا نزدیک و یک بان*
( تفنگ ، بگذار  دلها  بهم نزدیک باشن )
*همه یکی بُوون و نه تک به تک بان*
( همه باهم برادر  باشند نه با دشمنی از هم دور شوند )
*برارو دشمنی، دیه کشته مونه*
( برادرها ، دشمنی و کینه  مارا  کشته و نابود کرده )
*تفنگ تشنه به  خین همه مونه*
( تفنگ  به خون همه ما  تشنه است )
میا روزی  بشر هم  بی تفنگ با
(روزی خواهد آمد که بشر بدون تفگ باشد )(آرزو دارم )
همه دنیا چنی بدبین به جنگ با
( همه دنیا  از جنگ و خونریزی  متنفر  و بدبین شودن )
*گل سرخ  برارینه  بکارین*
( گل سرخ برادری را در دلها  بکارید)


به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar