آخرین خبر/ متن ترانه سبز سبزم ریشه دارم

سبز سبزم ، ریشه دارم / من درختی ، استوارم ♬♬
سبز سبزم ، ریشه دارم / در زمستان ، هم بهارم ♩♩

شور و عشق و ، شادی ام را / از خدایم ، هدیه دارم ♬♬
هر چه هستم ، هر چه باشم / چشمه ام پاکم زلالم ♩♩


سبد سبد ستاره ، از آسمون میباره / تو قلب پاک ، گلدون بهار خونه داره ♬♬
بیا بیا دوباره ، چشام به انتظاره  / بارون داره میباره ، بوی تو رو میاره ♩♩

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar