آخرین خبر/ متن و ترجمه فارسی آهنگ دریا طوفان داره احمد عاشورپور

دریا توفان داره… وای!●♪♫
باد و باران داره؛ وای!●♪♫
گیله مرد آی خوانه…●♪♫
[گیله مردی میخواند]
آی نازنین جان، لیلی●♪♫
موجا با دس، زنه پس●♪♫
[موج ها را، با دست پس میزند]
نیه بیدار، هی کس●♪♫
[هیچ کس بیدار نیست]
گیله مرد آی خوانه●♪♫
های نازنین جان؛ لیلی●♪♫
تی خانه آباد لیلی، هی…●♪♫
[خانه ات آباد لیلی]

باد و باران داره؛ یار …●♪♫
واستی ایمشب بایم؛ دریا کناران لیلی…●♪♫
[امشب باید به کنارِ دریا بیایم؛ لیلی]
باز پریشانه می دیل؛ لیلی نالانه می دیل●♪♫
[باز دلم پریشان است؛ لیلی دلم نالان است]
واستی ایمشب بایم؛ دریا کناران لیلی●♪♫
می جانِ جانان لیلی، هی! جه باد و باران لیلی، هی!●♪♫
[جان جانانم لیلی؛ با این باد و باران…]
مُشکل بتانم بایم؛ دریا کناران لیلی…●♪♫
[سخت است، امشب به لبِ دریا بیایم]

یادِ او مهتابی شبان●♪♫
[یاد باد آن شب های مهتابی]
کی شومی؛ دریا لبان●♪♫
[که لبِ دریا می رفتیم]
تی موُ ماچی سیی تی شانه رو باد لیلی●♪♫
[موهای تو با باد شانه های مرا بوسه میداد]
سرخ دسمالا داری؛ ایسه می یادگاری●♪♫
[دستمال سرخی داری؛ که یادگاریه من است]
وعده با من نایی… آیه تو را یاد لیلی؟●♪♫
[با من وعده می گذاشتی… یادت می آید لیلی؟]
من تی خاطرخوام لیلی، هی… تنهای تنهام لیلی، هی…●♪♫
[من خاطرخواهمت لیلی… تنهای تنهام، لیلی]
مشکله ایمشب دریا؛ بیگیره آرام لیلی●♪♫
[سخت است که امشب؛ دریا آرام بگیرد]

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar