آخرین خبر/ آواز: حمیدرضا ترکاشوند

تار: میدیا فرج نژاد
 
 دلم دردی که دارد با که گوید

گنه خود کرد تاوان از که جوید

دریغا نیست همدردی موافق

که بر بخت بدم خوش خوش بموید

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar