آخرین خبر/ متن آهنگ ادامه بده از رضا یزدانی

ادامه بده…..
به لبخند

به نگاه

به جشن

از همان حرفهای ساده بزن

مثلا بگو چه روز بدی

چه غذای بی نمکی

و هوا چه گرفتست…!

ادامه بده

به معجزه

به حضور

به عطر

از همان کارهای ساده بکن!

مثلاً بیا دکمه پیرهنم را بدوز

روزنامه بخوان

یا بزن زیر آواز بی حوصله گی ات

اما فقط ادامه بده

این روزهای هولناک را

بی نمک

بدون دکمه ابری

نیستی و اتفاق های تلخ، ساده می افتند

نیستی و ترس های کوچک، بزرگ می شوند

ومهم نیست چند شنبه است!

ومهم نیست ساعت چند است

چه احمقانه زنده ام

چه وحشیانه نیستی

چه عاشقانه بود عمر من

چه زخم روزمره ای

نیستی و اتفاق های تلخ، ساده می افتند

نیستی و ترس های کوچک، بزرگ می شوند

ومهم نیست چند شنبه است!

ومهم نیست ساعت چند است

چه احمقانه زنده ام

چه وحشیانه نیستی

چه عاشقانه بود عمر من

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar