آخرین خبر/ محسن اابراهیم‌زاده درباره علت اجرای کنسرت با دست شکسته توضیحاتی ارائه کرد.