آخرین خبر/ متن آهنگ خانه بر دوش گروه پالت:
می رقصد زندگی، در جام چشم تو
سر زد صبح امید، از شام چشم تو
من رام چشم تو
همچون چشم تو خموشم
چون سر گیسویت خانه بر دوشم
گر بماندم گاه گاهی، یاد من کن
گاه گاهی با نگاهی، یاد من کن
گر نماندم روزگاری، یاد من کن
با دو چشم اشکباری، یاد من کن
     
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar